Sala Activitats Dirigides
  • Sala de 150m2

  • Paviment de parquet de fusta

  • Tot l’equipament necessari per treballar de la manera més professional i efectiva (pilates, salsa, steps, tono, …).