Pushup

Pushup

55

minutes

Level: Easy
Limit of participants
Trainers:

La classe Pushup és una classe cardiovascular molt dinàmica, es tracta de treballar per cançons diferents exercicis. És molt completa i crema moltes calories. Només la trobaràs aquí, és única i divertida!

Pushup

55

minutes

Level: Easy
Limit of participants
Trainers:

La classe Pushup és una classe cardiovascular molt dinàmica, es tracta de treballar per cançons diferents exercicis. És molt completa i crema moltes calories. Només la trobaràs aquí, és única i divertida!